Technické parametre pre WIFI

  • SSID: Eduroam
  • Autentizácia: 802.1x
  • EAP Type: PEAP
  • Metóda overenia: MSCHAPv2
  • Zabezpečenie: WPA2 Enterprise
  • Šifrovanie: AES
  • Login: vas_login@savba.sk
  • Server: radius1.savba.sk
  • CA certifikát (potrebný pre pripojenie) : stiahnúť

Nastavenie pre Windows 10

  • Manuálne nastavenie pripojenia siete Eduroam pre Windows 10: manuál v PDF.