Kontakt

Centrum spoločných činností SAV, v.v.i.
Výpočtové stredisko SAV

Dúbravská cesta 9
845 35 Bratislava

Kontaktné osoby:
Ing. Michal Kadúc
Mgr. Matej Orság
Ing. Jozef Šurka
Bc. Blažej Vučkovski