Čo je Eduroam?

Eduroam je medzinárodný projekt a aj služba, prostredníctvom ktorej, užívatelia z akademických organizácií v rámci celého sveta bezplatne pristupuj do počitačovej siete v inej akademickej organizácii.

Pripojenie k sieti vyžaduje od užívateľa iba užívateľské meno a heslo, ktoré používa v domovskej organizácii.

Eduroam v sebe integruje autentizačnú a autorizačnú infraštruktúru AAI (Authentication and Authorization Infrastructure) a bezpečnosť dát.

Celá infraštruktúra Eduroamu je postavená na Radius serveroch a autentizačnom protokole 802.1x.

Pravidlá používania služby Eduroam

Informácie o organizáciach zapojených do projektu eduroam nájdete na  stránke www.sanet.sk.