Dostupnosť

Miesto pripojenia na internet do Wifi siete Eduroam:
– Budova Centrum spoločných činností SAV, v.v.i., Výpočtové stredisko SAV
– Astromonický ústav SAV, v.v.i
– Aula na Patrónke
– KC Academia
– KC Smolenice

Ďalšie plánované miesta:
– Ústav informatiky SAV
– Budova Úradu SAV